Kosten

Iedereen in Nederland die rechtsbijstand nodig heeft maar niet kan betalen, heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand (vroeger pro deo rechtsbijstand genoemd). De overheid betaalt dan het grootste deel van uw kosten. Dit wordt de toevoeging genoemd. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensgrens die jaarlijks wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Als u precies wilt weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u dat terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.

 

Afhankelijk van uw inkomen betaalt uw wel een eenmalige eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u als eigen bijdrage moet betalen. Indien er een procedure gevoerd moet worden, moet u griffierecht aan de rechtbank betalen. De hoogte daarvan varieert naar gelang de aard en omvang van de zaak.

 

Ligt uw inkomen of vermogen boven de vastgestelde grens dan komt u helaas niet in aanmerking voor een toevoeging en zult u mij zelf moeten betalen. Ik hanteer daarbij een uurtarief dat vooraf met u wordt afgesproken, waarbij het soms ook mogelijk is om een van te voren vastgesteld bedrag af te spreken.