Mediation

Mediation is een professionele manier om geschillen op te lossen met de hulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar. Eigenlijk bestaat voor ieder conflict een oplossing, alleen zien partijen die vaak niet, juist omdat zij in het conflict betrokken zijn. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. In principe is mediation geschikt om elk geschil te beslechten. De partijen moeten zich echter wel committeren om een oplossing te bereiken: zonder inzet van partijen is er geen oplossing. In situaties waarin partijen in een bepaalde verhouding verder moeten met elkaar, kan mediation met name uitkomst bieden. U kunt hierbij denken aan een (echt)scheiding waarbij echtgenoten nog altijd samen de ouders van hun kinderen blijven en in die verhouding afspraken met elkaar moeten maken. Jullie beider belang is ervoor te zorgen dat jullie over de kinderen kunnen blijven communiceren.

 

Een scheiding is een moeizaam, pijnlijk, verwarrend en emotioneel proces waarbij verschillende belangen spelen die op het eerste gezicht vaak moeilijk verenigbaar lijken. Toch zijn er altijd gezamenlijke belangen zoals het welzijn van de kinderen, een goede verdeling van de woning en een omgangsregeling die voor alle partijen goed werkt.

 

Ik ben als mediator verbonden aan het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en kan u en uw partner begeleiden bij de (echt)scheiding door middel van mediation ofwel echtscheidingsbemiddeling. Als neutrale tussenpersoon help ik jullie bij het vinden van oplossingen waar jullie beiden achter kunnen staan. Ik kan jullie als onafhankelijke en deskundige mediator in het gehele proces terzijde staan inclusief de procedure bij de rechtbank tot en met het moment dat de echtscheiding definitief is geworden.

 

Mediation is snel en kosten – efficiënt. Het is vrijwillig en vertrouwelijk. En het geeft ruimte voor creatieve oplossingen. Wanneer gewenst werk ik samen met een andere bemiddelaar.